The Voice of O365

The Voice of O365 is een cloud dienst van SoftApp BV.

SoftApp, gevestigd te Amersfoort (Nederland), is een internationaal georiënteerde cloud service provider van geavanceerde Unified Communications | Collaboratie oplossingen die toepasbare toegevoegde waarde bieden aan o.a. Microsoft Teams en Microsoft 365 gebruikers en haar organisaties.

SoftApp verkoopt haar oplossingen uitsluitend via business partners!

State of the Art

Al onze applicaties zijn op software gebaseerd, state of the art, uniek, gebruiksvriendelijk, marktconform, correct geprijsd en kunnen niet alleen op locatie, maar ook in – vanuit – de cloud (public & private) gebruikt worden. Bij de keuze van de applicaties is tot doel gesteld dat de installatie | implementatie snel en doeltreffend dient te verlopen (éénvoud), er correcte ondersteuning geboden wordt (24/7) en dat er geen langdurige commerciële | technische training nodig is om het recht te verweren tot wederverkoop.

Waarborg | Continuïteit

Om de continuïteit van haar hosted diensten te waarborgen heeft SoftApp BV de servers van het platform the Voice of O365 ondergebracht in andere BV.

Deze BV: is eigenaar van de servers van the voice of O365, specifiek opgericht om (eind)klanten te beschermen in het onverhoopte geval van faillissement van SoftApp of één van haar partners / tussenpersonen en verleend dan tenminste 3 maanden en maximaal 6 maanden toegang tot data / bestanden / specifieke applicatie informatie.

Deelname aan deze waarborgdienst kost € 21,50 excl. BTW, per organisatie, per jaar.

© Copyright - The Voice of O365 | SoftApp BV | powered by dedicated entrepreneurs | this website is made with love and dedication by Yellow Lemon Tree Amersfoort.